Främmande student kortar inte bönen

Fråga: Det finns en fransman och en italienare här. De undrar om de fortfarande får korta bönerna?

Svar: När anlände de?

Frågeställare: Nästan en månad sen.

al-Albânî: Varför har ni kommit hit?

Svar: För att studera.

al-Albânî: Studerar ni nu?

Frågeställare: Ja.

al-Albânî: Då får ni inte korta bönerna. Ni måste be dem fullt ut.