Främlingens förberedelser

Om den troende, som Allâh har låtit få insikt i Hans religion, förståelse av Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och inblick i att människor följer lustar, innovationer och villfarelser som hindrar dem från den raka vägen som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare följde, vill följa denna väg skall han förbereda sig på att de okunniga och Ahl-ul-Bid´a kommer att förtala honom, locka människorna från honom och varna för honom. Så gjorde deras otrogna företrädare med dem som han följer och hans ledare.

När han börjar kalla på dem till sanningen och förtala deras läror, rasar deras värld samman. Härmed sätter de käppar i hjulet för honom och lägger ut fällor åt honom. Han anses vara främmande med sin religion bara för att deras religion är förstörd. Han anses vara främmande med sitt följe av Sunnah bara för att de följer innovationer. Han anses vara främmande för sin troslära bara för att de har en förstörd troslära. Han anses vara främmande för sin bön bara för att deras bön förrättas fel. Han anses vara främmande för sin metodik bara för att deras metodik är vilsen och förstörd. Han anses vara främmande för sin associering bara för att den skiljer sig från deras associering. Han anses vara främmande sett till hans förhållande till dem bara för att han förhåller sig till dem på ett sätt som ogillas av dem.