Främlingens död

Imâm Abû Bakr Muhammad bin al-Husayn al-Âdjurrî (d. 360)

Kitâb-ul-Ghurabâ’ min-al-Mu’minîn, sid. 78

´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

En man från Madînah dog i Madînah varvid Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad över honom och sade: ”Om han ändå inte hade dött i sin födelseort.” En man sade: ”Varför inte, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Då en man dör utom sin födelseort, uppnår han avståndet från sin födelseort till sin dödsplats i paradiset.”1

1Ibn Mâdjah (1637). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (1319).