Framför dig och ändå ovanför dig

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/234)

Vet att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord som:

När någon av er går upp för att be, står Allâh framför hans ansikte.”

och:

Allâh (´azza wa djall) är framför er i er bön.”

är inte alls motsägande i förhållande till att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och alla andra Sina skapelser, vilket är mångfaldigt rapporterat i Qur’ânen, Sunnah och Salafs (radhiya Allâhu ´anhum) uttalanden – må Allâh låta oss rätta oss efter dem. Det till trots är Allâh (ta´âlâ) Vid och omfattar hela Sin skapelse. Han har sagt att mot vilket håll slaven än vänder sig, är han vänd mot Allâhs (´azza wa djall) ansikte.