Frågorna till siare och deras typer

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
al-Qawl al-Mufîd (1/533)

Frågor till en siare och liknande människor delas upp i flera typer:

1 – Att endast fråga honom. Detta är förbjudet baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som beger sig till en siare och frågar honom…”1

Att ett straff nämns i samband med frågan bevisar att handlingen är förbjuden då man endast straffas för något som är förbjudet.

2 – Att fråga honom och tro på honom och lägga vikt vid det som han har sagt. Detta är otro. Att tro att han känner till det dolda innebär att beljuga Qur’ânen i vilken Allâh (ta´âlâ) sade:

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

”Säg: ”Ingen i himlarna eller på jorden har kunskap om det som är dolt för människor – [ingen har denna kunskap] utom Allâh.”2

3 – Att fråga honom för att testa honom för att se om han talar sanning eller ljuger och inte för att ta till sig av det som han säger. Detta är tillåtet och det hamnar inte under hadîthen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade Ibn-us-Sayyâd: ”Vad döljer jag för dig?” Då sade han: ”Dukh (istället för Dukhân).” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Försvinn! Du kommer inte att gå förbi din kapacitet.”3

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade honom om en sak som han tänkte på för att testa honom.

4 – Att fråga honom för att avslöja hans lögn. Han testar honom inom frågor som kommer att avslöja hans lögn och oförmåga. Detta är korrekt och kanske till och med obligatoriskt. Det råder inga tvivel om att det är korrekt att avslöja siarna och kanske till och med obligatoriskt.

1 Muslim (4/1751).

2 27:65

3 al-Bukhârî (2/374) och Muslim (4/2244).