Frågor till Imâm Ahmad om strykning över läderstrumpor

Publicerad: 2008-05-10
Författare: Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî
Källa: Masâ’il al-Imâm Ahmad, sid. 10

 

1 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal bli frågad om hur länge den resande får stryka över sina läderstrumpor. Han svarade:

“”Tre dygn.””

2 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal bli frågad om strykningen över läderstrumporna. Han svarade:

“”Han får stryka från ögonblicket han strök över dem för första gången till exakt samma tidpunkt dagen därpå.””

3 – Jag sade till honom att han förrättar sex böner med samma strykning.” Han sade:

“”Ingen fara. Han får stryka från ögonblicket han strök över dem för första gången till exakt samma tidpunkt dagen därpå.””

4 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal bli frågad om en man som följde ´Uqbah bin ´Âmirs hadîth från ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) om att stryka längre än tre dygn för att därefter lämna den åsikten. Han svarade:

“”Han skall ta igen de böner han bad efter de tre dygnen.””

Mannen frågade honom om han skulle göra det för säkerhets skull eller utav åläggning. Ahmad svarade:

“”Det är inte tillåtet att stryka längre än tre dygn. Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallning kommer före ´Uqbah bin ´Âmirs åsikt.””

5 – Jag sade till Ahmad:

“”Jag vet att en person har rört vid sitt könsorgan och att han inte anser att det ålägger tvagning. Får jag då förrätta bönen bakom honom?””

Han svarade:

””Ja.””

6 – Jag frågade honom:

“”Han fick näsblod och anser inte näsblod bryta tvagningen. Får jag förrätta bönen bakom honom?””

Han svarade:

“”Ja. Han har förstått något han anser vara tillåtet.””