Frågor till Imâm Ahmad bin Hanbal om Zakât-ul-Fitr

Publicerad: 2007-10-10
Författare: Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî
Källa: Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 121-123

 

587 – Jag hörde Ahmad bli frågad om hur mycket man ger i Zakât-ul-Fitr. Han sade:

”En Sâ´ dadlar, en Sâ´ vete eller en Sâ´ korn.”

588 – Jag hörde Ahmad bli frågad om Zakât-ul-Fitr. Han sade:

”En Sâ´ av allting.”

593 – Jag frågade Ahmad om vad man skall ge i Zakât-ul-Fitr. Han sade:

”Jag föredrar dadlar före allting annat.”

594 – Jag frågade Ahmad om att ge dadlar i Zakât-ul-Fitr om man bor där folk inte äter dadlar, som exempelvis kuststäder. Han sade:

”Ja, jag föredrar dadlar före allting annat.”

596 – Jag hörde Ahmad bli frågad om att ge bröd i Zakât-ul-Fitr. Han sade:

”Nej.”

Han blev frågad om man kunde ge pengar i Zakât-ul-Fitr. Han sade:

”Jag är rädd att det inte är giltigt. Det är mot Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.”

598 – Jag hörde Ahmad bli frågad om att samla ihop Zakât-ul-Fitr i moskén. Han sade:

”Jag hoppas att ingen skada är skedd.”

599 – Jag hörde Ahmad bli frågad om att betala Zakât-ul-Fitr innan ´Îd-bönen. Han sade:

”Ibn ´Umar brukade betala den en eller två dagar innan ´Îd-bönen och det är han som har rapporterat hadîthen [om Zakât-ul-Fitr].”