Frågor till al-Albânî om bönen för barnen

Publicerad: 2010-03-29
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (323)

 

Fråga: Angående bönen för barnen ”A´ûdhu bi Kalimatillâh-it-Tâmmah…”. Skall den bes en gång eller tre gånger?

Svar: Det har rapporteras en gång. Men om läsaren vill läsa flera gånger, kan han göra det utan att ålägga sig det.

Fråga: Skall man placera handen på barnets huvud?

Svar: Ja.

Fråga: Hur gör han om han har flera barn?

Svar: Han placerar sina händer på två barn och gör samma sak med de andra barnen.

Fråga: Höger och vänster hand?

Svar: Ja.