Frågor till al-Albânî om ´Aqîqah

Fråga: Finns det någon speciell åkallan när man slaktar ´Aqîqah?

Svar: Nej, det är inte föreskrivet.

Fråga: Vad säger man då?

Svar: Inget mer än vanligt vid en slakt: Bismillâh wa Allâhu Akbar.

Fråga: Är det tillåtet för en man att göra ´Aqîqah för sig själv när han blir äldre?

Svar: Ja, om hans fader inte har gjort det för honom.

Fråga: Är det ett krav att lammet uppnår samma villkor som det gör vid andra typer av slakter?

Svar: Nej.

Fråga: Är det ett villkor att en ´Aqîqah slaktas i ett annat land än i det som barnet är fött i?

Svar: Nej.

Fråga: När börjar tidräkningen för ´Aqîqah om barnet föds en natt?

Svar: Sju dagar framåt fram till den tidpunkten.

Fråga: Sju dagar har gått när just den tidpunkten går in?

Svar: Ja.