Frågeställningar under lektioner

al-Bukhârî sade:

62 – Khâlid bin Makhlad berättade för oss: Sulaymân berättade för oss: ´Abdullâh bin Dînâr berättade för oss, från Ibn ´Umar som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns ett träd vars blad inte faller och det liknar en muslim. Berätta för mig vad det är för träd.” Människorna började spekulera i träden i öknen. Det slog mig att det är en palm. Därefter sade de: ”Allâhs sändebud! Berätta för oss om det.” Han sade: ”Det är palmen.”

Hadîthen bevisar hur ledaren ställer en fråga till sina följeslagare för att se vad de kan. Det råder inga tvivel om att frågeställningar med studenterna öppnar upp sinnena och framför allt om föreläsningarna är långa. Även om inte eleverna är speciella skall föreläsaren ställa frågor under långa föreläsningar så att de blir uppmärksamma. Det finns risk att eleven börjar dagdrömma. Om var och en fruktar att få en fråga blir de uppmärksamma. Det är sällan att dessa frågor ställs på långa och allmänna föreläsningar i moskéerna. De är dock nyttiga.