Frågan om ringen

Fråga: Min farmor har dött. Hon brukade be och fasta. Hon brukade dock besväras av djinner. De krävde att hon sätter på sig en ring, vilket hon gjorde för att undkomma deras besvär. Skall vi be om förlåtelse för henne? Jag har rått henne flera gånger att ta av ringen utan resultat.

Svar: Be inte om förlåtelse för henne. Låt henne vara. I och med att hon vidhöll sin handling och lydde djinner om ringen så är hennes tillstånd kritiskt. Låt henne vara.