Fråga vindarna…

Fråga vindarna vem som får dem att uppstå med Sin förmåga.

Fråga vindarna vem som får dem att handla utmed Sin vishet.

Fråga vindarna vem som underordnar dem med Sin vilja.

Fråga vindarna vem som sänder ut dem som varslar om Hans nåd.

Fråga vindarna vem som låter dem utgöra Hans fulländade gåva.

Fråga vindarna vem som låter dem straffa den Han vill.

Fråga vindarna vem som låter dem vara lugna, virvlande, fruktbara, skingrande och sammanfogande.

Fråga vindarna vem som låter dem förse djuren, träden och växterna med näring.

Fråga vindarna vem som låter dem vara destruktiva stormar och orkaner.

Är dessa och andra egenskaper från vindarna själva eller från Hans ordning vars herravälde bevittnas av skapelserna och vars unika gudomlighet bekräftas av kreationerna? Det är Han som förfogar över gagnet och skadan. Han äger skapelsen och befallningen. Väldig är Allâh, skapelsernas Herre!