Fråga väl, lyssna väl, förstå väl

Till studentens etiketter hör:

1 – Ställ frågorna på ett fint sätt. Säg till läraren:

أحسن الله إليك

Må Allâh vara bra mot dig. Vad säger du om det och det?”

Även om han inte använder just det ordvalet så skall frågan vara hövligt ställd.

2 – Lyssna väl.

3 – Begrip svaret väl. Detta går vissa studenter miste om. Det kan hända att de frågar och skäms för att säga att de inte förstår svaret.

Därefter finns det vissa människor som, efter att hört svaret, säger mitt under sittningen:

Men den och den Shaykhen säger något annat!”

Det är ett fult uppförande. Det betyder att han är missbelåten med svaret. Ett sådant uppförande sprider turbulens bland de lärda. I värsta fall skall han säga:

Vissa säger så och så.”

då ingen förstår att han syftar på en viss Shaykh.

Därför sade författaren:

Om du verkligen måste göra det så säg: ”Vad säger du om ett sådant utslag?”

Det är också ett fint sätt. Än finare är det att säga:

Vad säger man till dem som säger så och så?”

Därför att om du frågar honom vad han tycker om ett visst utslag, så betyder det att du vill opponera dig mot hans utslag med ett annat utslag. Det är dock bättre än att du säger direkt att en viss Shaykh säger något annat.