Fråga molnet…

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا

”Vid [molnen] som för med sig regn.”1

Därefter svär Allâh vid molnen. Molnet är ett av Allâhs väldigaste tecken i luften. Trots att det är så ytterst tunt bär det på regn och snö så att det blir till det tyngsta som finns. Allâh befaller vinden som för molnet dithän det är befallt. Det är underordnat mellan himlen och jorden. Det bär på människornas och djurens uppehälle. När det har tömts på det beordrade, upplöses det och försvinner det med Allâhs tillstånd. Om det hade blivit kvar i himlen skulle det skadat växterna och djuren. Allâh (subhânah) låter molnet komma, bära på regnet och släcka törsten på marken som är i störst behov av regnet när det är som lämpligast.

Fråga molnet vem som får det att uppstå från ingenting.

Fråga molnet vem som får det att bära på vatten, hagel och snö.

Fråga molnet vem som får det att färdas på vindarnas ryggar.

Fråga molnet vem som håller upp det mellan himlen och jorden utan några stöttepelare.

Fråga molnet vem som ger vatten till tjänarna via det.

Fråga molnet vem som ger liv till marken via det.

Fråga molnet vem som delar upp det till skapelsen såsom Han vill.

Fråga molnet vem som låter de bestämda regndropparna att falla från det.

Fråga molnet vem som låter det upplösas när dess uppgift är avklarad.

Om Han hade velat hade Han låtit molnen förbli så att de inte klarar av att avvärja dem. Om Han hade velat hade Han undanhållit molnen från dem så att de aldrig hade fått dem.

Om molnet inte svarar dig muntligt, svarar det dig via lärdom.

151:2