Fråga inte om nedstigningens beskaffenhet

Fråga: Är det föreskrivet för oss att förneka Allâhs inkarnation i himlarna i samband med Hans nedstigning under den sista delen av natten?

Svar: Fråga inte om beskaffenheten. Bekräfta att Allâh stiger ned till den nedersta himlen, vilket sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade. Gå inte in på nedstigningens beskaffenhet. Den kunskapen har Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).