Fråga inte för mycket

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 315-316

Ett av de största brotten var att en människa frågade om något tillåtet som sedermera blev förbjudet eller obligatoriskt på grund av själva frågan. Efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död är det emellertid harmlöst att forska. Men även här tycker jag att förbudet gäller frånsett om syftet med forskningen är utvidgad kunskap, vilket studenter gör. I så fall är forskningen harmlös. Ty en student ska ju kunna alla frågor som kan uppstå för att kunna svara på dem. Annars ska människan inte forska, utan bara följa med strömmen.

Exempel på det är kött och ostar som importeras från otrogna länder. Forska inte. Fråga inte om produkterna är lovliga eller olovliga. Därför sade Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) när han blev frågad om köttet på marknaden:

Det kött som vi finner på vår marknad, köper vi utan att ställa frågor.”