Fråga henne här

Muslim sade:

1109 – Hârûn bin Sa´îd al-Aylî berättade för mig: Ibn Wahb berättade för oss: ´Amr (bin al-Hârith) underrättade mig, från ´Abdu Rabbih bin Sa´îd, från ´Abdullâh bin Ka´b al-Himyarî, från ´Umar bin Abî Salamah som berättade att han frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Får den fastande kyssas?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Fråga henne här.” Det vill säga Umm Salamah. Hon berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det. Då sade han: ”Allâhs sändebud! Allâh har ju förlåtit dina tidigare och senare synder.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom: ”Vid Allâh jag är den av er som mest fruktar Allâh och bävar för Honom.”

Anledningen att frågeställaren sade ”Allâh har ju förlåtit dina tidigare och senare synder”, är att han trodde att bara Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick kyssas under fastan och att i och med att alla hans synder var förlåtna så var det harmlöst för honom att göra så. Men han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde honom för det och sade:

Vid Allâh jag är den av er som mest fruktar Allâh och bävar för Honom.”

Det vill säga, hur kan ni tro att jag gör något som egentligen är förbjudet eller dylikt?