Fråga först, handla sen

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1307-1308)

1823 – Jag frågade min fader om en man som har böcker som innehåller Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), följeslagarnas och efterföljarnas uttalanden samt saknar förmåga att urskilja svaga och övergivna hadither varfter han själv ger utslag och efterlever det han läst. Han svarade:

Han ska inte handla förrän han frågar så att han inte praktiserar något som inte är autentiskt. Han ska fråga de lärde om det.”