Fråga de lärde

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1307)

1822 – Jag hörde ofta min fader säga när han fick en fråga:

Jag vet inte.”

Det vill säga frågor som det råder delade åsikter om. Ofta brukade han säga:

Fråga någon annan.”

Om han blev frågad vem man skulle fråga, svarade han:

Fråga de lärde.”

Han nämnde knappt någon vid namn.