Fråga de lärda

Om en person ställer dig en fråga och du ber honom vända sig till de lärda och han frågar dig om vem som är kunnigast, säger du att Allâh vet bättre. När Imâm Ahmad (rahimahullâh) refererade till de lärda brukade han aldrig utse en särskild lärd. Han brukade inte säga ”Fråga den och den”. Han brukade säga ”Fråga de lärda” utav rädsla för prövning. Det bevisar hans (rahimahullâh) gudsfruktan. Ty om han utsåg en viss individ hade det betytt att han är den kunnigaste personen. Dock gör han både rätt och fel.

Om du hänvisar frågeställaren till de lärda och det finns risk att han går till en okunnig person och frågar honom, är det bättre att utse den lärde. Det kan till och med vara obligatoriskt att utse den lärde med den bästa kunskapen, tillförliten och fromheten så att frågeställaren kan gå till honom.

Annars är det bäst att säga att bara gå till de lärda så att du inte prövar den utsedde.