Fråga alltid de lärde om ni inte vet

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 441

Allâh (subhânah) sade:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

DE SOM Vi har sänt före dig var ingenting annat än män för vilka Vi uppenbarade. Fråga Påminnelsens folk, om ni inte vet det.”1

Allâh (ta´âlâ) säger till Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً

DE SOM Vi har sänt före dig var ingenting annat än män…”

Du är alltså inte det första sändebudet. Vi har dessförinnan inte skickat änglar, utan fullkomliga män, och inga kvinnor.

نُّوحِي إِلَيْهِمْ

… för vilka Vi uppenbarade.”

Det vill säga föreskrifter och domar som hör till Hans gåva och ynnest till slavarna. Med andra ord frambringade de ingenting på egen hand.

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ

Fråga Påminnelsens folk…”

De som fick ta emot de tidigare skrifterna.

إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

… om ni inte vet det.”

Det vill säga om ni inte vet vad som har hänt förr i världen eller betvivlar huruvida Allâh verkligen skickar män som sändebud. Fråga då de lärde om det; de som tog del av skrifter och bevis, förstod dem och begrep dem. Alla är enade om att Allâh har sänt och uppenbarat för stadsmän.

Denna vers hyllar de lärde och belyser att den högsta kunskapen är kunskapen om Allâhs uppenbarade skrift. Allâh befaller den ignorante att hänvisa till dem i alla situationer, vilket i sig innebär hyllning och rekommendation till de lärde. Ty Allâh befaller att de frågas, och på så vis lämnar ignoranten sina svårigheter. Det bevisar att Allâh har anförtrott dem Sin uppenbarelse och påbjudit dem att rena sig själva och besitta de fullkomliga egenskaperna. De bästa av Påminnelsens folk är ju Väldiga Qur’ânens folk. Det är de som är det verkliga Påminnelsens folk och som har mer rätt till det namnet än någon annan.

116:43