Fotografi till CV

Fråga: Det finns företag som kräver den arbetssökandes fotografi på CV. Är det tillåtet?

Svar: Ni förstår utslaget i frågan. I tid av nöd är det tillåtet att ta bilder i den mån som det behövs. Det får dock inte vara mer än vad som krävs. Om du är nödgad till den anställningen, så får du ta bild i den mån som behövs. Om du vill resa måste du ta bild på dig själv till passet. Du gör det inte för att du älskar bilder. Du gör det för att uppnå ditt nödvändiga mål. I det här fallet är det tillåtet.