Fotografen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/355)

Fråga: Jag arbetar som fotograf vars bilder sedermera sprids i tidningar och häften. Hur korrekt är det arbetet?

Svar: Om bilderna medför en religiös nytta, är det harmlöst. Om bilderna inte medför någon religiös nytta, är det frommare och bättre att lämna det arbetet till förmån för något annat, eller att du åtminstone inte fotograferar besjälade varelser.