Fotboll i kallande syfte

Fråga: Anser ni det vara korrekt att ungdomarna låter bli att praktisera vissa Sunan för kallets skull…

Svar: Innan jag svarar på det vill jag säga att fotboll inte är ett sätt att kalla till islam på1. Det är bara de okunniga som låter fotbollen utgöra ett sätt till kallet. De som saknar kunskap om Qur’ânen och Sunnah låter fotbollen utgöra ett sätt till kallet.