Fostervattnet är inte födelseblödningar

Publicerad: 2010-11-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: https://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1130.shtml

 

Fråga: Tre dagar innan förlossningen går kvinnans fostervatten och därtill känner hon även lite smärtor. Anses detta vara födelseblödningar?

Svar: Det är inte födelseblödningar. Födelseblödningar är blod och inte vatten. Det kan inte heller vara födelseblödningar om det inte kommer i samband med födelsevåndor två tre dagar innan förlossningen. Skulle det komma lång tid innan förlossningen, anses det inte vara födelseblödningar.

På så sätt är födelseblödningar blodet som kommer två tre dagar innan förlossningen i samband med födelsevåndor. Vad gäller fostervattnet, anses det inte vara födelseblödningar.