Foster på köpet

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (26)

Fråga: På boskapsmarknaden kostar ett får mer om det är havande. Är detta en försäljning av foster?

Svar: I detta fall tillkommer fostret fåret. Om man köper ett havande får, tillkommer fostret på köpet. Det förbjudna är att bara köpa fostret i fårets mage.