Förvirrade skolastiker

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 24

Inget i den konkreta rimligheten och autentiska uppenbarelsen går emot Salafs dogm. Däremot är det inte tid och plats nu för att avvisa tvivel. Den som har tvivel i hjärtat och vill lösa det kan göra så lätt och enkelt.

Därtill ska man veta att dessa tolkare som går emot Qur’ânen, Sunnah och Salaf är förvirrade. Den som dementerar Beskådningen gör så för att han finner den orimlig varvid han är nödgad till att tolka den. Och den som finner Allâhs kunskap, förmåga och oskapade tal omöjliga gör så för att han tycker att de är orimliga varvid han är nödgad till att tolka dem. Till och med de som dementerar Uppståndelsen, paradiset och allt vad det innebär menar att de är orimliga varvid han är nödgad till att tolka dem. Och den som finner Allâhs befintlighet över tronen vara omöjlig gör så för att den är orimlig varvid han är nödgad till att tolka den. För att bevisa deras dogms förstörelse räcker det att ingen av dem har en stabil regel för vad som är orimligt. Det vissa tycker är rimligt eller till och med nödvändigt, anser andra vara orimligt. Om jag bara visste vilken rimlighet de låter döma Qur’ânen och Sunnah. Må Allâh vara nöjd med Imâm Mâlik bin Anas som sade:

”Skall vi lämna det som Djibrîl har stigit ned med till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varje gång en person övervinner en annan i debatt?”1

1Tabaqât-ul-Hanâbilah (2/156).