Förvirrade och vilsna enligt dem själva

Det var inte bara Ahl-ul-Hadîth som inte tolkade egenskapsrelaterade verser och hadîther och det var inte bara de som trodde som Allâh (ta´âlâ) vill och förbjöd inträde i skolastik. Många framstående skolastiker gjorde detsamma, eller åtminstone någorlunda. an-Nawawî citerade flera skolastiker kring det och dogmen anammades av flera forskande skolastiker, vilket vi har citerat an-Nawawîs ord i ”Sharh Sahîh Muslim” om. Självaste Abû Hâmid al-Ghazâlî sade i ”Ihyâ’ ´Ulûm-id-Dîn”:

”Man kan tro att skolastik medför visioner och vetskap om realia, men ack, så är det inte alls. Skolastiken uppfyller inte alls det ädla målet. Förmodligen är förvirring och vilseledning mer sannolikt att uppnå än visioner och vetskap…”

I sin bok ”al-Munqidh min-adh-Dhalâl” fördömde han skolastik och sade att dess bevis är inte övetygande. I boken ”at-Tafriqah bayn-al-Îmân waz-Zandaqah” sade han om skolastik:

”Om vi hade slutat kompromissa skulle vi konstaterat att det är förbjudet att inträda i denna kunskap.”

Detta sade al-Ghazâlî som sägs sakna motstycke i smarthet.