Förvarar pengar i Qur’ânen

Fråga: Vad är domen för att förvara pengar i Qur’ânen?

Svar: Det är inte tillåtet. Ska du göra Qur’ânen till din plånbok? Det är inte korrekt.