Förvarad Zakât-ul-Fitr hos granne

Fråga: Vad är domen för att förvara Zakât-ul-Fitr hos grannen till dess att en fattig kommer?

Svar: Det är tillåtet, men den fattige måste få sin allmosa innan ´Îd-bönen eftersom grannen vikarierar för allmosegivaren. Men om det är den fattige som låter grannen vikariera för honom och ber honom ta emot allmosan å hans vägnar, får den förbli hos grannen om än efter ´Îd.