Fortsätt varna för dem

Fråga: Vi har skrivit artiklar med syftet att försvara detta välsignade land Saudiarabien och klargjort faran i al-Ikhwân al-Muslimûn som får bidrag från Qatar. Vissa kallare sade att det är en prövning som inte får beträdas. De anklagar den som försvarar det här landet för att vara Djâmî. Vad anser ni om det?

Svar: Fråga dem vad Djâmî är för något.

Frågeställare: De säger att en Djâmî är en person som uppmanar till lydnad.

Svar: En sådan person tillhör Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Han är ingen Djâmî. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah befaller lydnad.

Fråga: Vad råder ni dem som säger att varning för al-Ikhwân al-Muslimûn är en prövning som inte får beträdas?

Svar: Bara låt dem vara. Fortsätt och låt dem vara.

Fråga: Skall vi fortsätta?

Svar: Ja.