Fortsätt fasta tills motsatsen bevisas

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/182-183)

Fråga: Igår kväll hörde vi kanonen flera gånger varvid vi blev osäkra om nästa dag var ´Îd eller fortfarande Ramadhân. Vi väntade på att imamen skulle säga något i samband med Fadjr, men det gjorde han inte. Vad är domen för vår tveksamma avsikt?

Svar: Människan måste försäkra sig. I grund och botten gäller det som har varit gällande fram till dess. Om det hade funnits någon förändring skulle den varit uppenbar såtillvida att människorna hade blivit tillsagda att inte fasta dagen därpå. I vilket fall som helst anses nästa dag fortfarande vara en dag i Ramadhân. Om månaden hade varit över skulle det blivit känt. I dessa fall är det obligatoriskt att fortsätta fasta utan tvekan. Ty i grund och botten är det fortfarande Ramadhân. När det klarläggs att dagen därpå är ´Îd, avslutas fastan.