Fortsätt fasta efter Ramadhân

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 10

Den som vande sig vid nattbönen i Ramadhân ska se till att fortsätta be den så gott han kan. Den som vande sig vid fastan ska se till att fortsätta fasta frivillig fasta. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om den nattliga dyrkan i Ramadhân:

”Den som ber nattbönen i Ramadhân med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna.”1

Detsamma gäller frivillig fasta som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om:

”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”

Dessa sex dagar kan fastas i början av Shawwâl, i mitten av Shawwâl eller i slutet av Shawwâl, alla i följd eller fördelade. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att fasta tre dagar i månaden är som att fasta ett helt år.”

Du värnar om din hälsa med fasta. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade fasta måndagar och torsdagar och sade:

”Handlingarna presenteras på måndagar och torsdagar. Jag vill att min handling presenteras medan jag fastar.”

1al-Bukhârî och Muslim.