Förträffligheten i att uppfostra och försörja döttrar och systrar

Publicerad: 2010-07-24
Författare: Imam ´Abdur-Rahmân bin al-Djawzî al-Hanbalî
Källa: Ahkâm-un-Nisâ’, sid. 134-136

 

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade:

“Det kom en kvinnlig tiggare till mig med sina två döttrar. Det enda jag kunde hitta till henne var en dadel. Jag gav henne dadeln. Hon tog emot den, delade den i två bitar och gav dem till sina döttrar utan att äta något själv. Därefter reste hon sig och gick sin iväg med döttrarna. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom in till mig berättade jag för honom om henne. Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): “Den som sätts på prövningar av döttrar på något sätt och behandlar dem bra, kommer att skyddas av dem från Elden.””

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som får tre döttrar och tar hand om dem och förbarmar sig över dem, kommer garanterat in i paradiset.” De sade: “Allâhs sändebud, men om de är två döttrar?” Då sade han: “Även om de är två.” Djâbir sade: “Vissa ansåg då att om han hade blivit frågad om en dotter, så hade han bekräftat det med.”

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som får tre döttrar och härdar med deras svårigheter, dagar av välfärd och tider av brist, kommer Allâh att föra in i paradiset tack vare Sin nåd mot dem.” Då sade en man: “Allâhs sändebud! Om de är två då?” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “Även om de är två.” Då sade en man: “Allâhs sändebud! Om hon är en då?” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “Även om hon är en.”1

Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Ingen får tre döttrar eller tre systrar, två döttrar eller två systrar, och sedan behandlar dem bra för Allâhs skull, utan att han träder in i paradiset.”2

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Det finns inte en Muslim som får två döttrar och tar väl hand om dem utan att de för in honom i paradiset.”3

1 al-Hâkim (4/177).

2 al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad” (1/163) och at-Tirmidhî (6/39).

3 al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad” (1/165).