Förträffligheten i att fasta måndagar och torsdagar

Publicerad: 2008-08-25
Författare: Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî Källa:
Källa: at-Targhîb wat-Tarhîb (2/124-126)

1 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“”Handlingarna presenteras på måndagar och torsdagar. Jag vill att min handling presenteras medan jag fastar.””

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

“”Hadîthen är god och främmande.”[1]

2 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade fasta måndagar och torsdagar. Det sades till honom:

“”Allâhs sändebud! Du fastar måndagar och torsdagar.” Han sade: “”På måndagar och torsdagar förlåter Allâh alla muslimer förutom två personer som är osams. Han säger: ””Låt dem vara till dess att de blir sams.””

Rapporterad av Ibn Mâdjah [2] och dess berättare är pålitliga.

Muslim rapporterade den med följande formulering:

“”Varje måndag och torsdag presenteras handlingarna. Den dagen förlåter Allâh (´azza wa djall) varenda person som inte dyrkar någon annan än Allâh. Det enda undantaget är en person som är osams med sin broder. Sålunda säger Han: ””Låt dessa två vara till dess att de blir sams.”””

I en annan av hans formuleringar står det:

“”Paradisets portar öppnas på måndagar och torsdagar. Då förlåter Allâh (´azza wa djall) varje tjänare som inte dyrkar någon annan än Allâh. Det enda undantaget är en man som är osams med sin broder…”.”

Den rapporteras likaså av at-Tabarânî som nämnde följande formulering:

“”Varje måndag och torsdag överförs jordbefolkningens anteckningar till himmelfolkets anteckningar. Då förlåts varje muslim som inte dyrkar någon annan än Allâh. Det enda undantaget är en man som är osams med sin broder.””

4 – Ibn Khuzaymah rapporterade i sin ”as-Sahîh” från Sharhabîl bin Sa´d från Usâmah som sade:

“”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade fasta måndagar och torsdagar och säga: “”Handlingarna presenteras under dessa två dagar.”””


[1] Imâm al-Albânî sade:

”Autentisk.” (Sahîh Sunan at-Tirmidhî (1/395))

[2] Imâm al-Albânî sade:

”Autentisk.” (Sahîh Sunan Ibn Mâdjah (2/84))