Förträffligheten i att fasta ´Arafah-dagen

Publicerad: 2008-12-05
Författare: Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî
Källa: at-Targhîb wat-Tarhîb (2/110-113)
Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Sahîh at-Targhîb wat-Tarhîb (1/590-591)

1 – Abû Qatâdah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om att fasta ´Arafah-dagen. Han sade:

”Den stryker bort förra årets och det resterande årets synder.”1

Rapporterad av Muslim, formuleringen är hans, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah och at-Tirmidhî vars formulering är:

”Fastan av ´Arafah-dagen; jag räknar med att Allâh stryker bort eftergående år och föregående år.”2

2 – Likaså rapporterade Ibn Mâdjah från Qatâdah bin an-Nu´mân som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som fastar ´Arafah-dagen förlåts för det föregående året och det eftergående året.”3

3 – Sahl bin Sa´d (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som fastar ´Arafah-dagen får sina synder förlåtna för två år efter varandra.”

Rapporterad av Abû Ya´lâ och dess män är al-Bukhârîs män4.

4 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som fastar ´Arafah-dagen, får sina synder förlåtna för såväl som det gångna året som det kommande. Den som fastar ´Âshûrâ’-dagen, förlåts för ett års synder.”5

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat” med en god berättarkedja.

5 – Sa´îd bin Djubayr sade:

”En man frågade ´Abdullâh bin ´Umar om att fasta ´Arafah-dagen. Han sade: ”Vi brukade vara tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och anse att den utgör två års fasta.”6

Rapporterad av at-Tabarânî ”al-Awsat” med en god berättarkedja.

1al-Albânî sade: ”Autentisk.” (Sahîh at-Targhîb wat-Tarhîb (1/590))

2al-Albânî sade: ”Autentisk.” (ibid.)

3al-Albânî sade: ”Autentisk med hjälp av andra.” (ibid.)

4al-Albânî sade: ”Detta är hans ord. I berättarkedjan finns Abû Hafs at-Tâ’ifî och han heter ´Abdus-Salâm bin Hafs. Abû Dâwûd är den ende av de sex författarna som rapporterar från honom. Han är pålitlig.” (ibid.)

5al-Albânî sade: ”Autentisk med hjälp av andra.” (ibid.)

6al-Albânî sade: ”God med hjälp av andra.” (Sahîh at-Targhîb wat-Tarhîb (1/591))