Förtjänad förnedring

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 318-319

Ärligt talar förtjänar vi inte att segra idag. Därför förlorar vi om och om och om igen. Det finns ingen seger. Villkoren för seger finns inte. Allâh har lovat seger förutsatt att villkor uppfylls och egenskaper finns i oss. Vi saknar de egenskaperna idag. Hur uppnår vi dem då? Jo, genom att lära muslimerna sann monoteism och fasthållning vid Qur’ânen och Sunnah. Det är det som betraktas som återkomst till Allâhs skrift:

… sänker Allâh en förnedring över er som Han inte häver förrän ni återvänder till er religion.”1

Er religion, inte Râfidhahs religion, Sûfiyyahs religion, Mu´tazilahs religion, Khawâridjs religion, Murdji’ahs religion eller Sayyid Qutbs religion – han som blandade alla sorters villfarelser. Återkomst till er religion är till Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion. Allâh (ta´âlâ) sade:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har behagats av att islam skall vara er religion.”2

Återkomst till denna religionen innebär återkomst till profeten Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap och fullkomlig fasthållning vid det. Först då förtjänar vi seger från Allâh.

1Abû Dâwûd (3462). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (3462).

25:3