Förtidsbetalning av Zakât-ul-Fitr till islamiska organisationer

Fråga: Är det föreskrivet för den islamiska världsorganisationen att ta emot pengar till Zakât-ul-Fitr i början av Ramadhân för att nyttan skall bli så stor som möjligt?

Svar: Jag anser inte det. Jag anser inte heller att Zakât-ul-Fitr skall betalas utomlands. De som lever inrikes har mer rätt till Zakât-ul-Fitr. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Mu´âdh bin Djabal (radhiya Allâhu ´anh) när han skickade honom till Jemen:

”Lär dem att Allâh har ålagt dem välgörenhet skall tas från deras egendomar. Den skall tas från deras rika och ges till deras fattiga.”