Förtala inte din muslimske ledare

Ishâq bin Târiq underrättade oss: Ibn Khalîl berättade för oss: al-Labbân berättade för oss: al-Haddâd berättade för oss: Abû Nu´aym berättade för oss: ´Abdullâh bin Muhammad bin Dja´far berättade för oss: Abû Yahyâ ar-Râzî berättade för oss: Hannâd berättade för oss: ´Abdah berättade för oss, från az-Zirbaqân som sade:

”Jag var hemma hos Abû Wâ’il och började förtala al-Hadjdjâdj och nämna hans dåliga sidor. Då sade han: ”Förtala inte honom. Vad vet du om han har sagt: ”Allâh! Förlåt mig!” varefter Han har förlåtit honom.”1

1Hilyat-ul-Awliyâ’ (4/102).