Förtala inte andra

Fråga: Kan ni råda människorna att respektera Salafiyyahs kallare och att inte förtala dem?

Svar: Jag hoppas att sådana människor inte finns. För det första är det baktal att förtala de lärde och kallarna till sanningen, oavsett om de är levande eller döda. Det är allvarligt ehuru folk har börjat ta lätt på det. Att lärde förtalas innebär att folk lockas från deras kunskap. Då du varnar för en ansedd lärd lockar du från hans kunskap och nedvärderar honom varvid hans nytta reduceras.

Inte ens kallare till Sûfiyyah och andra grupper ska vara föremål för förtal. Om du är en kallare ska du klargöra deras fel och varna människorna för dem. Att förtala dem bara för att de inte är Salafiyyûn är fel. Du får inte baktala och nedvärdera muslimer. Det är förbjudet och allvarligt. Vad ska man då säga om de förtalade är Salafiyyûn som kallar till sanningen och gagnar folk och länder? Du förtalar dem för att locka folk från dem. Måhända ljuger du om dem. Det har dagens folk lätt för. Trots att vi är oense med vissa av våra lärde måste vi fortfarande respektera och högakta dem för den nyttiga kunskap och välvilja som de bär på.