Förtal av tiden och vädret

Publicerad: 2010-03-16
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/240)

 

Förtal av tiden delas in i tre typer:

1 – Att man enbart avser underrättning utan att förtala den. Detta är tillåtet. Exempel på det är att man säger:

“Den här värmen, eller kylan, har tröttat ut oss.”

Handlingarna räknas utmed avsikterna och detta tal är tillåtet i fall man endast skall underrätta. Exempel på det är Lûts (´alayhis-salâm) ord:

“Detta är en svart dag!”1

2 – Att man förtalar tiden för att man anser att det är tiden som handlar. Exempel på det är att man förtalar tiden för att man anser att det är själva tiden som kommer med godhet och ondska. Detta är större avguderi eftersom man anser att det finns en annan skapare vid Allâhs sida då han tillskriver händelser någon annan än Allâh. Den som gör det är otrogen på samma sätt som man är otrogen i fall man anser att någon annan än Allâh förtjänar att dyrkas.

3 – Att man förtalar tiden för att man anser att det föraktfulla händer med tiden, inte för att tiden handlar i sig. Detta är förbjudet, men inte avguderi. Det är dock ett tecken på ett reducerat intellekt och en villfarelse i religionen. Ty förtal av tiden går tillbaka till Allâh (subhânah) då det är Han som styr tiden. Den godhet och ondska som finns i tiden sker via Allâhs vilja. Det är nämligen inte tiden som handlar. Detta är inte otro eftersom han inte förtalar Allâh direkt.

1 11:77