Förtal av saudiska lärda är inget nytt

Fråga: Det finns folk som förtalar de lärda i det här landet och säger att de inte har något annat än al-Usûl ath-Thalâthah och förklaringarna som är skrivna av Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs avkomma. Vad råder ni oss i förhållande till dessa människor?

Svar: Detta är ett förtal av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), följeslagarna och de fyra imamerna. De sade att Imâm Ahmad var Takfîrî och underordnad politiken och att det var därför som han vägrade ge med sig om Qur’ânens skapelse. Det var en politisk fråga och ingen religiös sådan. De sade detta om imamerna. Vad skall de då säga om oss? Inget tal chockar när det kommer från Ahl-ul-Ahwâ’. De säger vad de vill. De tyglas inte av religion eller intellekt. De går efter det som de får för sig. De skall ignoreras.

Angående Thalâthat-ul-Usûl och  förklaringarna som är skrivna av Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs avkomma, avviker de från bevisen eller följer de bevisen? Om det finns något däri som avviker från bevisen, får de klargöra det för oss. Vi strävar efter sanningen och inte efter Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs avkomma. Vi strävar efter sanningen. Om det finns något i deras ord som avviker från beviset, avsvär vi oss det inför Allâh. Skulle de inte komma med någon avvikelse, utan endast förtäras av hatet till Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs avkomma för att de stödde Tawhîd och manade till det, är det bara att ignorera dem.