Förtal av saudiska kungahuset är en blind prövning

Jag kan tänka mig att han som nämner den här rapporteringen1 är med den irakiska prövningen mot Kuwait och alla andra arabiska länder mot Saudiarabien. De vill implementera hadîthen på Saudiarabiens makthavare. Var fanns dessa människor innan detta i förhållande till denna rapportering eller hadîth som saknar existens?

Jag vet sedan flera månader tillbaka att det finns politiska författare som har skrivit en bok mot de saudiska kungarna däribland dagens kung. De ville trycka boken i vissa tryckerier i det här landet, men tryckerierna vägrade för att inte orsaka politiska kontroverser. Tyvärr har den här blinda prövning blossat upp. Istället började de dela ut små lappar. Jag själv har inte fått någon. Däri finns bland annat denna hadîth som inte alls är autentisk. Därav varnar jag oss allihopa över lag för att gå in i dessa politiska konflikter som äger rum nu. Ty nu är det en prövande tid. Ju mer tiden går desto nyare intellektuella prövningar kommer det.

1”Den arabiska halvön kommer att styras av en man vid namnet ”Hayawân”…”