Förtal av Salafiyyûn på fredagspredikan

Någon kanske undrar om det är obligatoriskt att tiga under en fredagspredikan däri Ahl-us-Sunnah förtalas. Nej, det är inte obligatoriskt att tiga under den. Ta och läs i Qur’ânen. Tala med din vän om en kunskapsbaserad fråga under tiden. Ty Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

”Troende! När böneutroparen kallar till fredagsbönen, lämna då handel och köpenskap och skynda er dit där Allâhs namn åkallas.”1

Han sade inte att skynda till förtal av muslimerna. al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Förtal av en muslim är en trotsig synd och strid mot honom är otro.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”De som förbannar kommer varken att vara vittnen eller medlare.”

Liknande predikningar skall man inte vara tyst på. Jag förvånas över att bröderna i Qatar går till at-Tahhân.

162:9