Förtal av profeter och lärde

 ´Allâmah ´Alî bin Sultân al-Qârî
Shamm-ul-´Awâridh fî Dhamm-ir-Rawâfidh, sid. 26

Till de definitiva principerna i föreskriftens troslära hör att de lärde är ense om att den som dödar en profet eller förtalar hans bakgrund är otrogen. Den som dödar en profet eller dödas av en profet tillhör de olyckligaste människorna.

Beträffande ignoranternas förtal av lärde och fromma troende, är det inte otro så länge de inte förlovar det eller tar lätt på det.