Förtal av makthavarna leder till splittring

Fråga: Anses påhopp på makthavarna och de lärda vara ett skäl till splittring och uppdelning? Anses den som bekämpar dessa frågor stödja enigheten?

Svar: Ja. Att du förtalar makthavarna är ett skäl till splittring. Det bidrar med att de kommer att hata makthavaren, skära relationerna från honom och resa sig mot honom. Det är grunden till ondskan. Det är inte tillåtet.