Förtal av ledarna tillhör inte Ahl-us-Sunnahs lära

Fråga: Hör det till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik att tala illa om makthavarna och visa deras fel inför alla sorters människor?

Svar: Nej, det där hör inte till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Att egga upp människorna mot makthavarna, få dem att hata dem och vända dem ryggen, hör inte till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik.