Förtal av ledarna från predikstolarna hör till Mu´tazilahs lära

Fråga: Hör det till Salafs metodik att tala om makthavarnas fel från predikstolarna?

Svar: Nej. Det hör till Mu´tazilahs lära. Tal om dem från predikstolarna hetsar upp människorna mot dem och får dem att tappa förtroendet för dem och göra uppror mot dem. Det hetsar upp sabotörer och människor med avvikande ideologier. Det är inte alls tillåtet att förtala de muslimska makthavarna från predikstolarna.