Förtal av ledaren är grunden till prövningen

Fråga: Vem är värst av dem som gör väpnat uppror mot makthavaren eller dem som bara förtalar honom?

Svar: De är likadana. Han som förtalar honom orsakar våldet och för människorna bakom ljuset. Han kan vara värre än den som gör uppror. Ty det är han som har fört människorna bakom ljuset och fått dem att göra detta. Han är grunden till prövningen.