Förtal av lärde innebär förtal av deras kunskap

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 290

Lägg detta på minnet och ha inte bråttom. Ta inte lätt på att baktala de lärde, vare sig äldre eller senare. Baktal av den lärde är inte bara förtal av honom i sig utan också av den kunskap om föreskriften som han förmedlar. Om människor börjar tänka dåligt om de lärde, kommer de att förkasta Allâhs föreskrift som de förkunnar, vilket medför en större katastrof för föreskriftens del. Ni ser hur folk lider av detta fula tillvägagångssätt. Råd dem. Om någon bland er förtalar de lärde ska ni råda honom. Frukta Allâh. Du har inte blivit ålagd detta. Vad finns det för nytta av att säga att så-och-så är så och så? Uttala dig om åsikten utan hänsyn till individen. Däremot kan det vara bättre att namnge personen om det finns risk att folk tar efter honom, men inte såhär offentligt. Ty alla förstår inte vad talaren säger. Det är alltså tillåtet att nämna personen vid nödfall, men det viktiga är att annullera den osanna åsikten.